Drapstruet konen på ferie

På hytteferie i Sunnhordland drapstruet en 39-åring sin kone. Nå må han i fengsel.