Murer for fall i Bergen

En mengde gamle murer i boligområder i Bergen kan være en trussel mot liv og helse. Fjellsiden er særlig utsatt, ifølge en entreprenør.