Russerne kommer

I slutten av 1960-årene ble stadig flere resultater fra mikrobølgeforskningen i Øst-Europa kjent i Vesten. De viste skremmende virkninger på forplantningsevne, graviditet og fosterutvikling.