Web-dommen er unik

At en mekler blir dømt til å betale 1,3 millioner kroner til en klient, slik som Web Meglerhuset, er svært sjelden. - Erstatningen blir sjelden over millionen, sier advokat Per Øyvind Schiong.