Hotell-nedturen veltet Karistova

Det svake hotellmarkedet i Norge er årsaken til at Sogn og Fjordane Sparebank ikke finner kjøpere som er villig til å overta hotellet Karistova på Utvikfjellet.