Stal 100.000 frå eldre mann

Ein eldre mann i Askvoll blei i går fråstolen over 100.000 kroner. Mannen hadde pengane i eit brannsikkert skap i huset.