Flypassasjerene vender <p/>tilbake i Sogn og Fjordane

Etter flere år med nedgang, opplever tre av de fire flyplassene i Sogn og Fjordane at passasjerene vender tilbake igjen.