- men trivselen er betre

Dei tilsette meiner tiltak mot belastningsplager har hatt effekt ved Sør-Norge Aluminium AS.