Betenkt over mediene

Lensmann Norvald Visnes er betenkt over at mediene nekter å oppgi kilder til hvem som ringer inn alvorlige trusler.