53 hjort påkjørt i Bergen

Påkjørslene av hjort i bergenstrafikken fortsetter. Nå ønsker viltforvaltningen et møte med politi og veimyndigheter for drøfte strakstiltak.