Tvingar dommarar<br/>til å bruke nynorsk

Heretter må alle dokument frå Gulating lagmannsrett skrivast på nynorsk.