Enklest å øke bompengene til 20 kroner

— Det enkleste og greieste for å øke bompengeinntektene med 70 millioner kroner, er å øke takstene i bompengeringen til 20 kroner.