Drømmer omdet gode bygdeliv

Et stort flertall nordmenn tror at det er best å bo på bygda, men samtidig flytter flere derfra.