Store køer etter krasj

Bilistene på vestre innfartsåre i Bergen opplevde store køer i morgentimene etter et uhell utenfor Lyderhortunnelen.