Ingen applaus for ny fødeplan

Nasjonalt råd for fødselsomsorg er skeptiske til Helse Bergen sitt opplegg for å oppretthalda fødeavdelinga ved Voss sjukehus.