Halv retrett om skolepenger

De som detter av lasset i videregående skole, skal likevel ikke betale for å få fullført skolegangen. Men helt gratis blir det ikke.