Storbymidler til Bergen i det blå

Bergen får ikke 71 millioner kroner i storbymidler. Forslaget som så ut til å få flertall i Stortinget, ble sendt i retur til regjeringen.