Gjennom nasjonalparkar i bil

Skal bilveg, gjerne stamveg, tålast gjennom ein norsk nasjonalpark? Kvalitetsturisme krev nye normer som bryt med norsk tradisjon.