Vil likevel gi barnehjemsbarnrett til å klage

Arbeiderpartiet vil gi barnehjemsbarna klagerett på avgjørelsene i erstatningsutvalget, etter først å ha vært med på å vedta at de ikke skulle ha det.