Vurderer forvaring av Ramsland

Statsadvokat Randi Gabrielsen skal i dag drøfte om de skal kreve forvaring av Trond Ramsland.