Askøybrua raskere nedbetalt

Trafikken over Askøybrua har økt etter at Autopass ble innført, men økningen er litt mindre enn i fjor. Inntektene er ikke klare ennå, men renteutgiftene er betydelig redusert.