Stenger akuttmottak etter soppfunn

Akuttmottaket for ungdom i Bergen er i dag stengt med øyeblikkelig virkning etter soppfunn i bygget.