Vil granske mulig korrupsjon

SV vil i dag be ordfører Herman Friele om å sette i gang gransking av mulig korrupsjon i saker der det er gitt dispensasjon til å bygge i strandsonen.