Ønsker raske løsninger

Et bredt flertall av politikerne i Fjell vil ha straksløsninger på køproblemene til Sotra. Bare Frp er imot bompenger.