Fengsel for såpeselgar

Han var registrert som enkeltmannsforetak og selde landbrukssåpe frå firmaet Tema, men førte korkje rekneskap eller leverte sjølvmelding i fleire år.