I kamp for skipsfarten

Marinejegere fra Sjøforsvaret på Haakonsvern markerte at det er en kamp som nå foregår for å bevare norsk skipsfart og norsk maritim virksomhet.