- Ikkje dumt med miljøtunnelar

Miljøtunnelar på Hardangervidda kan vera ei god løysing på konflikten mellom trafikk og villrein. Det meiner samferdsleminister Torild Skogsholm