Dyrt å unngå glatt veg

Tunge vogntog glir ustanseleg utfor sleipe vintervegar, Oftare brøyting, salting og strøing blir for dyrt for statskassa.