Folk i Granvin lever lengst på Vestlandet

Granvin har oppdaga livseliksiren. Gjertrud Brekke (90) har gode utsikter til å leve til ho blir 108 år. Olivenolje, omega-3 og blodtrykksmedisin er nokre av forklaringane på at gravensarar er friskare og lever lenger.