- Kaffehuset Friele bryr seg

Birgitte Friele slår tilbake mot kritikken om at Kaffehuset Friele benytter seg av arbeidskraft som lider under fattigdom og dårlige forhold. I går holdt hun foredrag, hvor tema var å bry seg.