Frykten for det gode

Det å frykte for det onde er en nyttig og konstruktiv frykt. Det gjør at vi holder oss borte fra det farlige og livstruende.