Skulda 400 kroner - fikk frastole 20.000

Mannen erkjennar å ha stole verdiar for 20.000 kroner frå ein kjenning sin leilegheit. Men berre for å bruke dei som pressmiddel for å få attende eit lån på 400 kroner.