• TIL ITALIA: Lars Utkilen (15), Mats Mykelbust (15), Amalie Dyrenes (15) og Hildegunn Neteland (14) trur på siger når dei tek med seg reklamefilmen sin til Italia.<p/>FOTO: PAUL S. AMUNDSEN

Sunn reklamefilm gav Italia-tur