Bergenske uforklarligheter

Det er et spørsmål som dukker opp med ujevne mellomrom, denne gang fra en leser i Åsane: Hva betyr Bontelabo?