Foreldre krever tilbake leirskolepenger

Foreldre på Askøy vil kreve tilbake reisepenger til leirskole. I Opplæringsloven står det at leirskolen skal være gratis. Foreldrene har betalt 400 kr hver.