Kommunen har arvesølv for milliarder

Milliardverdier ligger skjult i Bergen kommunes regnskaper. Selskaper verdsatt til 1,4 milliarder kroner har en markedsverdi på minst fem milliarder, anslår Hogne Tyssøy i Holberg Forvaltning.