Skoleplassen kan ryke for flere tusen sløve elever

Fristen for å takke ja eller nei til plass i videregående skole er i ferd med å gå ut. Mange tusen har ennå ikke svart. Hordalands-ungdommen er blant landets tregeste.