Vil drive fredsarbeid på nettet

Nei til Atomvåpen ønsker et sterkt ungdomsengasjement for fredsarbeid og nedrustning. Nå starter fylkeslaget i Bergen og Hordaland en egen nettside for å få unge i tale.