Fylket vil styre bussene

Fylkespolitikerne vil ha full styring med kollektivtilbudet den dagen busstrafikken legges ut på anbud. Busselskapene må nøye seg med å kjøre buss.