Buss frå Førde til gravferda

13 studentar og tilsette frå sjukepleiehøgskulen i Førde dreg i dag til Hjelmeland for å ta del i gravferd til Anne Slåtten.