Redningsvester reddet liv

Uten redningsvester ville liv gått tapt da båten med fire personer om bord forliste i Austfjorden. - Vi har vært veldig heldige, innser familien i ettertid.