Oslo på vei mot full barnehagedekning

Storebror Fridtjof (3) er verdens beste på sykkel med støttehjul. Det er greit når han begynner i en flunkende ny, privat barnehage med lillebror Annar (16 mnd).