Identitetstyven dømt - igjen

Den tidligere bedrageridømte Philip Sigval Bergesen er atter en gang dømt for bedrageri og dokumentfalsk.