Alle dødsannonser publiseres nå også i BTs nettutgave. Her kan du dessuten søke etter annonser fra de siste tolv månedene.