Kjemper for en bedre verden

To bergensere kan seile opp i ledelsen av Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon. Tale T. Hungnes er innstilt som ny leder og Jostein Hole Kobbeltvedt som en av nestlederne.