Startar kristen privatskule

Neste skuleår kan det for første gong bli tilbod om ein kristen privat grunnskule på Stord.