Ganske deprimerte

Vi nordmenn bruker 510 millioner kroner hvert år på antidepressiva. Men psykiatri-professor Fred Holsten tror at vårt reelle behov for de såkalte lykkepillene er mye større.