Bilbeltebot til høgsterett

Eit bilbeltegebyr på 750 kroner er forhandlingstema i landets høgste domstol 1. mars. Då skal Førde-kvinna Sonja Ljostveit endeleg få vite om ho braut lova ved å ha øvste del av trepunkt-selen plassert under armen.