Private skal fjerne ventelistene

Etter fleire år på ventelister skal hundrevis av vestlendingar få lenge etterlengta operasjonar. Løysinga er 30 statlege millionar kroner til private spesialistar med offentlege avtaler.