Holdes under oppsikt

Hvem fremsetter trusler og hvor farlige er de? Politiet forsøker å gradere de forskjellige miljøene, men et entydig svar finnes ikke.